Η Motivar είναι γραφείο ανάπτυξης υπηρεσιών διαδικτύου βασισμένο στην Κέρκυρα.
Εστιάζουμε στη δημιουργία αξιόλογων ιδεών, αναπτύσσοντας και σχεδιάζοντας τη βέλτιστη εμπειρία για το χρήστη.