Ενδυνάμωση Επωνυμίας


Η επωνυμία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο-κλειδί στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας, ιδιαίτερα στον χώρο της Ελλάδας. Συνδέεται αναπόφευκτα με την στρατηγική αγορών, σε σημείο που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στον τομέα του marketing. Κατά τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας, τόσο ο σχεδιασμός ενός εταιρικού προφίλ, όσο και ο σχεδιασμός λογοτύπου αποτελούν συστατικά στοιχεία για την διαμόρφωση της ψηφιακής ταυτότητας. Στην Motivar ακολουθούμε σύγχρονες τάσεις και μεθοδολογίες του Graphic Design, καθώς κρίνονται απαραίτητες για την διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής εταιρικής ταυτότητας.