Υπηρεσίες

Ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού

Η ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού διαπνέεται από καινοτόμες λύσεις και υψηλή χρηστικότητα. Ως εταιρεία κατασκευής Λογισμικού & Προγραμμάτων, επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών, CRM και mobile applications. Σκοπός μας είναι να φθάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα συνδυάζει υψηλή αισθητική, χρηστικότητα και διαλειτουργικότητα. Για αυτό και αξιοποιούμε εξελιγμένα προϊόντα λογισμικού, τα οποία συνάδουν με τα σύγχρονα τεχνολογικά ευρήματα.

branding

Ενδυνάμωση Επωνυμίας

Η επωνυμία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο-κλειδί στην δημιουργία ανταγωνιστικής ταυτότητας, ιδιαίτερα στον χώρο της Ελλάδας. Συνδέεται αναπόφευκτα με την στρατηγική αγορών, σε σημείο που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στον τομέα του marketing. Κατά τον σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας, τόσο ο σχεδιασμός ενός εταιρικού προφίλ, όσο και ο σχεδιασμός λογοτύπου αποτελούν συστατικά στοιχεία για την διαμόρφωση της ψηφιακής ταυτότητας. Στην Motivar ακολουθούμε σύγχρονες τάσεις και μεθοδολογίες του Graphic Design, καθώς κρίνονται απαραίτητες για την διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής εταιρικής ταυτότητας.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο/ Κατάστημα

Η μεγάλη εμπειρία στον χώρο του διαδικτύου μας βοηθάει, ώστε να αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shop. Δείχνοντας υπευθυνότητα και σεβασμό στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, παρέχουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν την εύκολη πρόσβαση και πλοήγηση στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Σκοπός μας είναι να μηδενίσουμε την απόσταση μεταξύ του καταστήματος και του πελάτη, έτσι ώστε ο πελάτης να ικανοποιείται από τις εύκολες αγορές του. Με την συνεχή ενημέρωση στις τεχνολογίες που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, παρέχουμε επιχειρηματικές συμβουλές και έτσι, με την σειρά μας, αναβαθμίζουμε τον τομέα του e-commerce.

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών

Σημαντική προτεραιότητα της εταιρείας μας αποτελεί η κατασκευή εφαρμογών υψηλού επιπέδου αυτοματοποίησης. Στοχεύουμε, ακόμη, στην ανάπτυξη web-εφαρμογών και στην δημιουργία εφαρμογής android με βέλτιστες αποδόσεις και ακριβής λειτουργικότητα. Ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο ανάπτυξης εφαρμογών, δημιουργούμε Mobile Applications με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Τόσο η τεχνογνωσία, όσο και ο πρωτοποριακός σχεδιασμός αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στην δουλειά μας, ώστε να αναπτύσσουμε καινοτόμες εφαρμογές για Android & iOS.

Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Στην Motivar σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ιστοσελίδες για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop, e-commerce). Ο σχεδιασμός τους πραγματοποιείται με γνώμονα την υψηλή αισθητική και το σύγχρονο responsive design. Πρωταρχικός κατά την κατασκευή τους σκοπός αποτελεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και η εύκολη διαχείριση σε όλες τις συσκευές. Δημιουργούμε εταιρικές ιστοσελίδες, οι οποίες ακολουθούν τους σύγχρονους επιχειρηματικούς κανόνες και υλοποιούν τους στόχους των πελατών. Ως αποτέλεσμα, παρέχουμε άμεσες λύσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του digital marketing αλλά και στην κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων. Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, τις οποίες εφαρμόζουμε ανανεώνοντας τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες.

website-development-corfu